Selecteer een pagina

De Stichting Steunfonds Midden- en Kleinbedrijf (SSMKB) bestaat sinds 1985. De oudste ondernemersvereniging die aan de grondslag van de SSMKB ligt is “Handel en Nijverheid”, deze vereniging dateert al van 1898.

Nu, medio 2018 heeft de SSMKB ook een website. Doel van de SSMKB is het financieel ondersteunen, hetzij direct hetzij indirect, van middenstanders-ondernemers, ondernemersverenigingen in het midden- en kleinbedrijf in de regio Rotterdam.

De website is bedoeld om aanvragers van cofinanciering (subsidie) ten dienste te staan. Elke ondernemersvereniging, winkeliersvereniging, bedrijventerrein of andere ondernemersorganisatie uit Rotterdam en omgeving moet de SSMKB zo kunnen vinden.